امروز : چهار شنبه ۱۷ خرداد |

مطالب کاربردی -گزارش آشنایی با شرکت بین المللی تأمین مالی اسلامی (ITFC)
گزارش آشنایی با شرکت بین المللی تأمین مالی اسلامی (ITFC)
موضوع مقاله : گزارش آشنایی با شرکت بین المللی تأمین مالی اسلامی (ITFC)
ارائه مقاله : 1394/03/16
منبع : اتاق بازرگانی ایران
 

معرفي موسسات وابسته به گروه بانك توسعه اسلامي (IDBG)
شركت بين المللي اسلامي تامين مالي تجارت (ITFC)

تهيه شده در:
اتاق بازرگاني، صنعت و كشاورزي اسلامي


تهران- خرداد ماه 1394
 Islamic Development Bank Group-IDBG
 International Islamic Trade Finance Corporation- ITFC

بانك توسعه اسلامي IDB طبق اساسنامه خود كه اين بانك را موظف به  گسترش تجارت خارجي بخصوص درمورد كالاهاي سرمايه اي في مابين كشورهاي عضو  مي كند، فعاليت هاي خود را در برنامه هاي تامين مالي واردات ITFO  از سال 1977    آغاز نمود.
بااين حال و با توجه به حجم نامطلوب تجارت بين كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي ، بانك توسعه اسلامي بدليل  خلاءها و همپوشاني هاي موجود در فعاليت ها در چارچوب طرح هاي حمايت مالي واردات كه تا بحال به روش ITFO صورت پذيرفته و نتوانسته بطور شايسته سطح همكاري هاي اقتصادي تجاري بازرگاني را فيمابين اين كشورها را ارتقا بخشد در روش انجام تامين مالي تجديد نظر نمود.  
در جهت رفع اين نقيصه، بانك توسعه اسلامي با انتخاب   شركت بين المللي مشاوره مالي با مسئوليت محدود IFCL كه مقر آن در اتاواي كانادا است درصدد اجراي طرح مطالعاتي ويژه اي بر آمد تا راهكار جايگزين IFCL براي تقويت مبادلا ت  تجاري بازرگاني بين كشورهاي عضو تدوين گردد .
در پي انجام طرح مطالعاتي توسط IFCL در سي امين نشست هيات اجرايي بانك توسعه اسلامي كه در مالزي برگزار شد تاسيس يك زير مجموعه مستقل جهت حمايت مالي از تجارت تحت رهبري بانك توسعه اسلامي تصويب و در سي و يكمين نشست هيات اجرايي بانك توسعه اسلامي در كويت نيز اساسنامه شركت بين المللي اسلامي تامين مالي تجارت ITFC به تصویب رسید .

 اهداف شركت

هدف اصلي شركت بين المللي اسلامي تامين مالي از تجارت تكميل فعاليت هاي بانك توسعه اسلامي از طريق تامين مالي عمليات تجاري در كشورهاي عضو بر اساس شريعت اسلامي در زمينه هاي زير مي باشد:
 -گسترش و حمايت مالي از تجارت درون سازماني بين كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي
 -گسترش اثرات توسعه حمايت هاي مالي تجاري در كشورهاي عضو
 -بهبود قابليت هاي صادراتي كشورهاي عضو


 اهداف تجاري
اين شركت تمامي عمليات تجاري را بر اساس برنامه هاي تامين مالي واردات ITFC در گروه بانك توسعه اسلامي بر عهده دارد
با اين روش تمامي فعاليت هاي تامين مالي بانك توسعه اسلامي يكپارچه گرديده و تحت يك برنامه قرار مي گيرد.

 Import Trade Finance Operations- ITFO
International Finance Consultancy Ltd.- IFCL


لازم به ذكر است ITFC  كه تنها عضو از خانواده بانك توسعه اسلامي است كه عمليات تامين مالي را به انجام رسانده و بر حمايت مالي و گسترش تجارت درون سازماني و صادرات كشورهاي عضو با هدف كلي افزايش حجم واردات صادرات بين كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اسلامي تمركز دارد.اين شركت در انجام عمليات خود مختار بوده و بر اساس نيازهاي بازار فعاليت مي نمايد.ضمن آنكه بطور همزمان به اهداف توسعه اي بانك توسعه اسلامي ازطريق منابع مالي مختلف كه در اختيار دارد نزديك گرديده است.

عملكردها
شركت ITFC براي دستيابي به اهداف خود ، عمليات زير را انجام مي دهد: 
-كمك مستقيم و يا همراه با مشاركت با ساير تامين كنندگان مالي به توسعه تجارت با استفاده ازابزارها و سازوكارهاي پولي و مالي كه در مواقع مقتضي توسط شركت مناسب تشخيص داده شوند
 -گسترش و تشويق تجارت درون سازماني بين كشورهاي عضو
 -تسهيل دسترسي كشورهاي عضو وشركت هاي مستقر در اين كشورها اعم ازخصوصي و دولتي با سرمايه خصوصي يا دولتي داخلي يا خارجي از جمله دسترسي به بازارهاي سرمايه
 -تقويت روند توسعه فرصت هاي سرمايه گذاري كه در راستاي روانسازي جريان سرمايه هاي دولتي و خصوصي و داخلي و خارجي در كشورهاي عضو و با هدف توانمندسازي صادرات اين كشورها صورت مي پذيرد
 -توسعه و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي و پولي و خدمات حمايت مالي تجاري.
 -همكاري هاي فني و ارائه آموزش هاي لازم به بانك ها و موسسات دولتي و خصوصي دخيل در امر حمايت مالي تجاري در كشورهاي عضو.
 -انجام هرگونه فعاليتي كه در راستاي تسهيل و دستيابي به اهداف فوق باشد

سرمايه
شركت با سرمايه مجاز 3 ميليارد دلار آمريكا و سرمايه تامين شده 500 ميليون دلارآمريكا فعاليت مي نمايد.
بانك توسعه اسلامي همواره سهامدار عمده باحداقل  51% سهم در اين شركت بوده الباقي سهام نيز توسط كشورهاي عضو وموسسات مالي و پولي دراختيار گرفته شده است.عرضه سهام شركت به كشورهاي عضو به جهت حفظ جنبه بين المللي آن صورت پذيرفته است.

 

 سرمايه گذاري و مديريت سرمايه
علاوه بر سهام و منابع مالي كه از طريق بازار تامين گرديده است، اين شركت منابع نقدي را نيز براساس نياز و تشخيص خود نزد بانك توسعه اسلامي دارا مي باشد.
اين منابع درحال حاضر نيز در تامين مالي فعاليت هاي شركت بكار گرفته مي شوند.همچنين براساس ابتكار عمل كشورهاي عضو نيز منابع مالي ديگري به اين منابع اضافه خواهد شد

ساختار شركت
اين شركت مجمع عمومي و هيات مديره مستقل دارد.

محل استقرار
محل دفتر مركزي شركت در جده- عربستان سعودي بوده، اولين شعبه آن در دبي  امارات متحده عربي تاسيس و بر اساس
نياز شعبي نيز در ساير كشورها راه اندازي خواهد كرد.
شيوه هاي تامين مالی ITFC

الف – مرابحه
در اين روش ITFC كالا را از تامين كننده خريداري و به ذينفع با قرار پرداخت همراه با تاخير تحويل مي نمايد. مابه التفاوت قيمت خريد و فروش يك ميزان منطقي اضافه شده به رقم خريد مي باشد.

ب- فروش اقساطي
در اين روش كالا را به نيابت از ذينفع خريداري و مالكيت را بلافاصله هنگام تحويل به ذينفع منتقل مي نمايد اين كار به ذينفع امكان مي دهد همان دارايي را بعنوان تضمين در اختيار داشته باشد. قيمت فروش معمولاً بصورت اقساط پرداخت مي شود.
در اين روش تامين مالي لازم است ذينفع تضمين دولتي، بانكي و يا هرگونه تضمين قابل قبول ITFC را ارایه نماید.

ج- استصناع
در اين روش تامين مالي كه براي گسترش تجارت كالاهاي سرمايه اي و بهبود ظرفيت توليد بكار مي رود، قراردادي براي توليد كالا و يا ساير دارايي ها منعقد مي شود كه طي آن توليد كننده كالا و يا ساير دارايي ها منعقد مي شود كه طي آن توليد كننده از نظر ITFC بعنوان تامين كننده مالي با ارائه كالا به خريدار بر اساس مشخصات تعيين شده پس از توليد و در زمان و قيمت مشخص موافقت مي نمايد. اين روش ITFC را قادر مي سازد به تامين مالي سرمايه در گردش بپردازد كه به بهبود ظرفيت هاي توليدي در كشورهاي عضو مي انجامد.
علاوه بر روش هاي مذكور ITFC در حال بررسي بكارگيري ساير روش ها از جمله ليزينگ، بيع سلام، وكالت و جعاله در زمينه هاي تامين مالي مي باشد


 شرايط و ضوابط تامين مالي تجارت

مواد خام و قطعات منفصله واجد شرايط براي تامين مالي مي باشند معامله بر اساس عقد اسلامي مرابحه صورت مي گيرد وارزش كالا قابل تامين اعتبار مي باشد.دوره بازپرداخت بين 6 تا 12 ماه است.
نرخ كارمزد بر اساس لايبور 12 ماهه Libor  دلار يا هر نوع ارز مورد معامله مخابره شده توسط خبرگزاري رويتر بعلاوه حاشيه سودي   Spread نيز براي استفاده از تسهيلات تعيين مي شود. در تمام شرايط نرخ كارمزد اعمال شده از سوي ITFC قابل رقابت با نرخ هاي بازار مي باشد.
در حال حاضر، كارمزد تسهيلات كوتاه مدت فوق  4.75 Libor است و هزينه مديريتي اعتبار، حداكثر تا 40 هزار دلار مي باشد.
براي استفاده از تسهيلات مزبور، ارائه ضمانتنامه بانكي جهت تضمين باز پرداخت تسهيلات برابر با اصل و فرع تسهيلات درخواستي ضروري است و بانك ضامن مي تواند يكي از بانك هاي دولتي و يا خصوصي كشور باشد.
شركت متقاضي بايستي قبلا مراتب پذيرش عامليت از بانك ضامن جهت صدور ضمانتنامه را از بانك عامل اخذ و به دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي ارائه نمايد.اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت بررسي درخواست تامين اعتبار كوتاه مدت از" شركت اسلامي بين المللي
تامين مالي تجارت ITFC و ضوابط لازم الرعايه توسط متقاضيان
-صورت هاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير شركت، همراه گزارش حسابرسي و يادداشت هاي توضيحي به زبان انگليسي
-مشخصات فني كالاي مورد نياز وارداتي به زبان انگلیسی
-معرفي بانك ضامن جهت صدور ضمانتنامه برابر با اصل و فرع تسهيلات درخواستي بانك ضامن مي تواند يكي از بانك ها ی دولتی یا خصوصی کشور شركت متقاضي بايستي قبلاً مراتب پذيرش عامليت از بانك ضامن جهت صدور ضمانتنامه را مطابق فرم و به "دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي ارائه نمايند.
-بررسي و پذيرش كتبي شرايط عمومي استفاده از اعتبارات فوق توسط شركت هاي متقاضي و رعايت كليه ضوابط و مقررات آن

-هرگونه در خواست تمديد مهلت استفاده از اعتبار بايستي با ارائه دلايل، مستندات و توجيهات كامل و انحصاراً از طريق دفتر "وام ها، مجامع و موسسات بين المللي"  صورت پذيرد. در صورت موافقت براي تمديد مهلت استفاده از مانده اعتبار توسط دفتر مزبور و انعكاس تقاضاي تمديد مهلت استفاده از اعتبار به ITFC شركت موصوف براي تمديد مهلت استفاده از مانده اعتبار مجدداً، متناسب با مانده اعتبار، اقدام به اخذ هزينه مديريتي مي نمايد.
-هرگونه تعلل و عدم بهره برداري به موقع از اعتبار كه منجر به انقضا، مهلت در نظر گرفته شده در بند 5 فوق و نهايتاً ابطال اعتبار مصوب گردد، باعث مي شود كه درخواست هاي آتي شركت مزبور در اولويت "دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي" جهت انعكاس به ITFC قرار نگيرد.

شيوه درخواست استفاده از تسهيلات

درخواست هر نوع تامين مالي بايستي از طريق مرجع رسمي مربوطه در هر كشور به "شركت بين المللي اسلامي تامين مالي  تجارت" ITFC وابسته به بانك توسعه اسلامي ارسال گردد. در جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي مربوطه وزارت امور اقتصادي و دارايي دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران مي باشد.

خطوط اعتباري اعطايي
ITFC منظور تامين مالي نيازهاي وارداتي شركت ها و موسسات توليدي كوچك و متوسط و بر پايه درخواست رسمي دفتر وام ، مجامع و موسسات بين المللي تسهيلاتي را در قالب خطوط اعتباري در اختيار بانك هاي تجاري قرار مي دهد بهمتقاضيان با درخواست هاي كمتر از 3 میلیون  دلار مي توانند جهت تامين مالي نيازهاي ارزي براي واردات مواد خام و قطعات منفصله، درخواست بررسي تقاضاي تامين مالي خود را به دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي ارائه نمايند.

فرايند اخذ تسهيلات از ITFC وابسته به بانك توسعه اسلامي
فرايند تصويب تسهيلات كوتاه مدت "شركت اسلامي بين المللي تامين مالي تجارت ITFC  وابسته به بانك توسعه اسلامي درصورت ارائه كامل اسناد و مدارك مورد نياز به دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي حدودا 12 الی 10 ماه به طول مي انجامد.
 فرايند تصويب اعتبارات موصوف به شرح زير مي باشد:
-ارائه درخواست شركت متقاضي همراه با اسناد و مدارك لازم به دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي
اين اسناد شاملاساسنامه شركت متقاضي، صورت هاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير همراه با يادداشت هاي توضيحي مربوطه، مشخصات فني كالاي مورد نظر اسناد مزبور بايد به زبان انگليسي ارائه گردد.
علاوه بر مدارك فوق، معرفي بانك ضامن و اخذ و ارائه نامه اعلام قصد از سوي بانك مزبور دائر بر ميزان اعتبار مورد تائيد آن بانكبراي شركت متقاضي و اعلام پذيرش عامليت ضروري مي باشد. همچنين لازم است متقاضي استفاده از اعتبار قبلاً مراتب تائيدشرايط عمومي استفاده از اعتبار را به دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي اعلام نمايد
-بررسي اوليه مدارك و تائيد آن توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي
-ارائه درخواست تصويب تسهيلات به ITFC توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي
- بررسي اسناد و مدارك در ادارات مربوطه ITFC
- ارائه شرايط و ضوابط اوليه اعتبار توسط ITFC
- انعكاس شرايط و ضوابط اوليه اعتبار به شركت متقاضي، توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي و پيگيري براي اعلام مراتب تائيد شرايط و ضوابط اوليه اعتبار توسط شركت ذينفع به ITFC شرايط و ضوابط تسهيلات كوتاه مدت مزبور، قبلاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نهايي و مورد تائيد قرار گرفته است.
- پيگيري مراتب تصويب اعتبار توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي
- اعلام شرايط و ضوابط نهايي اعتبار و تصويب آن، توسط ITFC
- انعكاس شرايط و ضوابط نهايي اعتبار به ذينفع، بانك ضامن و وزارت بازرگاني جهت انجام مراحل ثبت سفارش
- پيگيري توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي براي ارائه اسناد و مدارك مورد نياز جهت لازم الاجرا گرديدن اعتبار اين اسناد شامل: تائيد شرايط و ضوابط نهايي اعتبار توسط ذينفع، معرفي شخص مجاز امضاء كننده اسناد و مدارك پرداخت هزينه مديريتي اعتبار و صدور ضمانتنامه ارزي مي باشد مهلت ارائه اسناد لازم الاجرايي اعتبار يك ماه است
- اعلام لازم الاجرا گرديدن اعتبار از سوي ITFC
 و انعكاس موضوع توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي به بانك ضامن و ذينفع
- گشايش اعتباراسنادي و استفاده از تسهيلات
- پيگيري مراتب استفاده كامل از تسهيلات و بازپرداخت آن توسط دفتر وام ها، مجامع و موسسات بين المللي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

 
1276
close button