امروز : پنج شنبه ۱۶ آذر |

مطالب کاربردی -حمل و نقل و گردشگري ركودشكنان نيرومند
حمل و نقل و گردشگري ركودشكنان نيرومند
موضوع مقاله : حمل و نقل و گردشگري ركودشكنان نيرومند
ارائه مقاله : 28/02/1395
منبع : www.soltani.ir
 

رشد منفي 8 / 5 درصدي توليد ناخالص داخلي در سال 91 و 92به معناي ركودي بزرگ در اقتصاد كشور است، در حال حاضر بسياري از صاحبان سرمايه در شرايطي مبهم براي فعاليت به سر مي برند و با سوالي مهم روبه رو هستند مبني بر اينكه كدام بخش مي تواند اقتصاد ايران را از ركود خارج كند؟ كه در اين باره با پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني گفت وگويي كوتاه انجام داده ايم كه با هم مي خوانيم:

آقاي سلطاني به نظر شما كدام بخش مي تواند بن بست شكن ركود اقتصادي باشد؟
من اين عنوان را نمي پذيرم، به نظر من بهتر است بگوييم كدام بخش مي تواند پيشران خروج ركود اقتصاد كشور باشد كه چند بخش هستند.

كدام بخش ها؟
صنعت حمل و نقل، فناوري اطلاعات، معدن، گردشگري و پتروشيمي، مسلما مي توانند در اين راه دولت را كمك كنند و اثرات قابل توجهي بر اقتصاد كشور بگذارند كه البته براي رونق اين بخش ها نيز انجام بعضي از اقدامات نرم افزاري، آزاد سازي و مقررات زدايي لازم است.

چرا فكر مي كنيد اين بخش ها مي توانند در كوتاه مدت اقتصاد را از ركود نجات دهند؟
ايران در اين بخش ها داراي مزيت هاي نسبي بسيار بالايي است و استقبال سرمايه گذاران در اين حوزه ها بسيار بالاست زيرا هنوز عرضه در اين بخش ها از تقاضا كمتر است. از سويي ديگر دولت نيز ضرورتي ندارد سياست هاي سخت افزاري، اعطاي وام هاي كم بهره يا معافيت هاي سنگين در پرداخت هاي بيمه، ماليات و... اعمال كند. همچنين رونق بخشيدن اين بخش ها به عنوان ابزاري براي خارج كردن اقتصاد كشور از ركود، بار مالي چنداني بر دوش دولت نمي گذارد، آنهم در شرايطي كه دولت در كسري بودجه به سر مي برد

 

 
3702
close button