امروز : یکشنبه ۳۱ تیر |

درباره مجمع

مجمع ایران برای فردا-تولید و صادرات(Iran Business for Future)

به عنوان یک سازمان غیر دولتی و یکی از تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و عضو IBF بین الملل با هدف توسعه روابط اقتصادی داخلی و خارجی و ایجاد بستر مناسب برای شناخت توانمندی های صنعتی ، فنی و علمی کشور عزیزمان ایران ،  امکان حضور کلیه مدیران ،متخصصان ، کارشناسان و بازرگانان محترم را در این مجمع فراهم آورده است.

 

 
111
close button