امروز : دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ |

اطلاعیه و اخبار -دیدار معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با رئیس فدراسیون حمل ونقل لجستیک ایران
دیدار معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با رئیس فدراسیون حمل ونقل لجستیک ایران
 
دیدار معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با رئیس فدراسیون حمل ونقل لجستیک ایران
 :  تیتر خبر
1398/05/06
 :  تاریخ

درتاریخ ششم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ ساعت ۱۴ هیات مدیره فدراسیون حمل ونقل ولجستیک ایران مفتخر به میزبانی جناب آقای دکتر مهران قربانی معاونت محترم حمل ونقل  سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور  وجناب آقای مهندس سلمانزاده مدیر کل محترم دفتر ترانزیت وحمل ونقل بین الملی ایران بودند.


دراین جلسه آقای علی محمودی سرای رئیس فدراسیون حمل ونقل لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران   وجناب آقای مهندس صادقی فر هیأت مدیره محترم ، جناب آقای رستگاران بازرس انجمن محترم بوژی داران وجناب آقای حاج حسن مومنی ریاست محترم انجمن صنفی شرکتهای مسافری ایران حضور داشتند.


در ابتدا پیرامون رفع مشکلات و پروانه های تردد، برگ تردد – دوزوله   با کشورهای گرجستان  و قزاقستان صحبت شد ومقرر گردیددر خصوص تعامل وهمکاری بیشتردر زمینه همکاری مشترک در خصوص رفع مشکلات شرکتهای حمل ونقل بین المللی با امور کارنه تیر اتاق ایران اقدام شود.


در این جلسه آقایان مومنی و رستگاردر خصوص مشکلات شرکتهای حمل ونقل بوژی داران مواردی را به آقای دکتر قربانی مطرح نموده و همچنین آقای مومنی ریاست محترم انجمن صنفی شرکتهای مسافری ایران در خصوص مشکلات ارزی  همراه رانندگان بین المللی وحل مشکل سوخت در کشور ترکیه سخن گفته  و اعتراض به اقدام کانون جهانگردی واتوموبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در جهت تعویض شماره  پلاک های ترانزیتی که مشکلات عدیده ای در اثر این اقدام برای حمل ونقل کشور به وجود خواهد اورد را مطرح نموده وبه بحث وبررسی وتبادل نظرات پرداخته شد.


جناب آقای مهندس سلمانزاده مدیر کل محترم دفتر ترانزیت وحمل ونقل بین الملی ایران در این دیدار از اقدامات سازمان راهداری در راستای حمایت از شرکت های حمل نقل بین المللی سخن گفته ومشکلات مهم اعضاء مطرح شده وبه بحث وبررسی وتبادل نظرات پرداخته شد.

 

 
2119
close button