امروز : چهار شنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ |

اطلاعیه و اخبار -جلسه ی هم اندیشی و بحث وبررسی تعویض شماره پلاک جدید ترانزیت
جلسه ی هم اندیشی و بحث وبررسی تعویض شماره پلاک جدید ترانزیت
 
جلسه ی هم اندیشی و بحث وبررسی تعویض شماره پلاک جدید ترانزیت
 :  تیتر خبر
1398/04/25
 :  تاریخ

 

باعنایت به بخشنامه امور کارنه تیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تعویض شماره پلاک جدید ترانزیت وباتوجه به هماهنگی های به عمل آمده در انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران، جلسه ی هم اندیشی و بحث وبررسی  به طور مشترک با اعضای مجمع ایران برای فردا-تولید ، صادرات و خدمات حمل ونقل و لجستیک ، در خصوص تعویض  شماره پلاک جدید ترانزیت اعلام شده طی نامه شماره 763/98/300 توسط کانون  جهانگردی واتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، در روز  سه شنبه 25 تیرماه 1398در ساعت 15 در محل انجمن برگزار برگزار گردید در این جلسه پس از بحث و بررسی موضوع مذکوذ مقرر گردید مکاتباتی با مسئولین ذیربط انجام پذیرد.

 

 
858
close button