امروز : چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ |

اطلاعیه و اخبار -دومین جلسه کمیسیون های تخصصی مجمع ایران برای فردا
دومین جلسه کمیسیون های تخصصی مجمع ایران برای فردا
 
دومین جلسه کمیسیون های تخصصی مجمع ایران برای فردا
 :  تیتر خبر
1395/10/20
 :  تاریخ

دومین جلسه از کمیسیون های تخصصی حمل و نقل و لجستیک و بیمه و ترانزیت در روز دوشنبه مورخ 1395/10/27 ساعت 15 در محل مجمع برگزار گردید.
در ابتدا در رابطه با جلسه انجام شده با اتحادیه حمل خشکبار برای حاضرین توضیحاتی ارائه گردید و سپس در رابطه با مسائل روز حمل و نقلی و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر گردید.

 

 
1644
close button