امروز : چهار شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ |

اطلاعیه و اخبار -جلسه ی کمیسیون های کارشناسی مجمع ایران برای فردا
جلسه ی کمیسیون های کارشناسی مجمع ایران برای فردا
 
جلسه ی کمیسیون های کارشناسی مجمع ایران برای فردا
 :  تیتر خبر
1395/10/13
 :  تاریخ

جلسه ی کمیسیون های کارشناسی مجمع ایران برای فردا در روز دوشنبه مورخ 1395/10/13 تشکیل و نخست اعضاء درارتباط با روز و ساعت های برگزاری جلسات  توافق به عمل آوردند.سپس در ارتباط با موضوعات ارجاع شده از فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران به مجمع ایران برای فردا در کمیسیون تبادل نظر شد که یکی از این موضوعات بحث در مورد تفاهم نامه فدراسیون حمل و نقل و لجستیک با اتحادیه صادر کنندگان میوه و تره بار و وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با حمل محمولات صادراتی آن اتحادیه و مواد این تفاهم نامه تبادل نظر شده ،مقرر گردید از اعضایی که در رابطه با حمل محمولات با کامیونهای یخچالی فعالیت دارند دعوت شود تا در جلسه ی تخصصی که تشکیل خواهد شد، نظرات خود را ارائه فرمایند.
موضوع دیگری که مطرح شد نامه ی سازمان حمل و نقل و راهداری به فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در ارتباط با موضوع  تسری مشاغل سخت و زیان اور به رانندگان برون شهری بود.
موضوع دیگر نامه گمرک ایران مبنی بر دعوت برای جلسه روز پنج شنبه 95/10/16 بود که به اعضاء مجمع اطلاع رسانی گردید.

 

 
2632
close button