امروز : چهار شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ |

اطلاعیه و اخبار -برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مجمع ایران برای فردا در سال 95
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مجمع ایران برای فردا در سال 95
 
برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مجمع ایران برای فردا در سال 95
 :  تیتر خبر
1395/02/08
 :  تاریخ

اولین جلسه نشست هم اندیشی اعضای مجمع ایران برای فردا به منظور بررسی مشکلات اقتصادی کشور در حوزه تولید، صادرات، حمل و نقل و لجستیک برگزار شد. مقرر گردید این جلسه هر دوهفته یک بار با بررسی مسائل و ارائه راهکارهای آن به نهاد های مرتبط در محل مجمع برگزار گردد.

 

 
2400
close button