امروز : چهار شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ |

اطلاعیه و اخبار - بهار طبیعت و بهار اقتصاد ایران
  بهار طبیعت و بهار اقتصاد ایران
 
بهار طبیعت و بهار اقتصاد ایران
 :  تیتر خبر
1394/12/28
 :  تاریخ

نوروز موسم رویش دوستی­ها وفصل شکفتن جوانه­های مهربانی ومیعاد خجسته برقراری ارتباط های زیبای انسانی ست. ارتباطی ورای اقتصاد وسیاست وفارغ از محدوده جغرافیا ومرزهای قراردادی؛ و به دور از دغدغه های سودجویانه ومنفعت طلبانه .

ایرانیان از دیرباز باالهام از حیات دوباره طبیعت که پیام آور رشد وشکوفایی هر چه بیشتر است، با دستان گشاده وآغوشی باز، سفیران فرهنگ غنی و تمدن سرشار این بوم کهن زاد برای اقوام وادیان مختلف بوده وهستند. این پیام به هنگام و زیبایی است برای همه بشریت؛ عمق وغنای این فرهنگ وپیشینه ارتباطی مبتنی برصلح طلبی ایرانیان گواهی است بر درک درست پیام زیبای نهفته در دل بهار طبیعت.

ایرانیان همیشه در نبض زمین و زمان و فراز و فرود روزگار، به مروت، پایبندی برعهد وپیمان وجبران خوبی های دیگران شهره بوده وهیچ کارشکنی ناجوانمردانه تبلیغاتی ورسانه ای هم نمی تواند اهمیت آن را کمرنگ کند

مرور روزهای سخت ودشوار همراهی دوستان همدلی چون کشور دوست و برادر "پادشاهی فخیمه عمان" هیچگاه از ضمیرخاطرمان پاک نخواهد شد وحال که موسم بهار گسترده تر از هر رسانه، پیام زیبای خود را بی هیچ منت وتهدیدی سخاوتمندانه برما ارزانی کرده، مانیز دست دردست بهار دست دوستانمان را برای ارتباطی صمیمی تر و بیشتر نخست برای مراودات انسانی وبشری وسپس برای مبادلات اقتصادی فیمابین می فشاریم .

امسال برای ما ایرانیان سال اقتصادمقاومتی بر مبنای اقدام وعمل است و بی شک دنیا که در سال سپری شده خاطره ثابت قدمی برتعهداتمان را نظاره گر بوده، در سال جدید نیز فصلی نو از ارتباط گسترده تر با کشورها وملیتهای مختلف بویژه همسایگان مسلمان را با پشتوانه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی تجربه خواهد کرد. روز و روزگارتان چونان بهار سرسبز و پر شکوفه باد.

 

 
2960
close button