امروز : دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ |

اطلاعیه و اخبار -جلسه پنجم و پایانی مدیریت بر مبنای نتایج در تشکل های اقتصادی
جلسه پنجم و پایانی مدیریت بر مبنای نتایج در تشکل های اقتصادی
 
جلسه پنجم و پایانی مدیریت بر مبنای نتایج در تشکل های اقتصادی
 :  تیتر خبر
1394/09/10
 :  تاریخ

جلسه پنجم و پایانی مدیریت بر مبنای نتایج در تشکل های اقتصادی با حضور آقای دکتر سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران ،هومن حاجی‌پور معاون تشکل‌های اتاق ایران،آقای دکتر خوروین، کارشناس سازمان امور مالیاتی و آقای علی محمودی سرای رئیس مجمع ایران برای فردا و همچنین دیگر روساو فعالین تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با مرورجلسات پیشین آغاز شد.

آقای دکتر خوروین، کارشناس سازمان امور مالیاتی درباره آنچه تشکل ها در مورد فساد در سازمان امور مالیاتی می توانند انجام دهند، سخنرانی کرند.در آخر آقای دکتر خوروین اظهار امیدواری کردند که اگر اتاق با جدیت موضوع فساد را دنبال کند، در چند سال آینده می تواند به نتایج خوبی برسد.

آقای دکتر سلطانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان نمایندگان تشکل ها و تشکر از آقای حاجی پور و مدرسان دوره سخنان خود را آغاز کردند.
به عقیده ایشان اینکه بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است که فساد در کشور در راس مشکلات است، خود حامل پیام های زیادی است. به گفته ایشان، اتاق بازرگانی در این دوره برای مبارزه با فساد برنامه دارد و برای نخستین بار کمیسیون مبارزه با فساد را در اتاق ایجاد کرده است.آقای دکتر سلطانی سخنان خود را با ذکر اینکه اتاق به آگاه سازی و توانمندسازی و کنشگری تشکل ها نیاز دارد، به پایان بردند و از حضار درخواست کردند که برای هم افزایی به اتاق کمک کنند تا مسئولیت اجتماعی محیط کسب و کار را در کنار هم ایفا کنند.
همچنین آقای علی محمودی سرای سخنانی پیرامون موضوعات مربوطه مطرح کرده و پیشنهاداتی را ارائه نمودند.

 

 
1851
close button