امروز : دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ |

اطلاعیه و اخبار -انتخابات تعیین سمت هیأت مدیره فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران برگزار شد
انتخابات تعیین سمت هیأت مدیره فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران برگزار شد
 
انتخابات تعیین سمت هیأت مدیره فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران برگزار شد
 :  تیتر خبر
1394/09/02
 :  تاریخ

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این جلسه پس از برگزاری انتخابات، براساس آرای به دست آمده «مسعود پل مه» به عنوان رئیس، «علی محمودی سرای» به عنوان نایب رئیس و «ابوالقاسم سعیدی» به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.

همچنین مقرر گردید تمامی اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با امضای رئیس یا نایب رئیس یا دبیرکل و خزانه دار همراه با مهر فدراسیون معتبر باشد.

گفتنی است؛ تمامی اوراق و مکاتبات اداری و عادی نیز با امضای رئیس یا نایب رئیس یا دبیرکل همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود.

در ادامه «محمد عیقرلو» به عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب شد.

 

 
1540
close button